Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja czasów przełomów

krzysztof

 

 

Książka oparta na wspomnieniach dyplomatów, pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych z lat 1989–1993, kiedy współpracowali z ministrem Krzysztofem Skubiszewskim. Autorami wspomnień są m.in.: Piotr Skubiszewski (brat ministra), Andrzej Ananicz, Iwo Byczewski, czy nieżyjący już Władysław Bartoszewski. Teksty kreślą sylwetkę ministra Skubiszewskiego, oddając zarazem atmosferę tamtych lat. Odsłaniają kulisy ówczesnych dokonań, których osiągnięcie było możliwe dzięki postawie służby publicznej i pracy dla kraju ponad partyjnymi podziałami.

Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Maruszkin i Karola Szaładzińskiego, Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja czasów przełomów

Cena: 49,00 zł

Ilość stron: 432

Reklamy