KRONIKA MIASTA POZNANIA

 

 

Szesnaście lat temu ukazał się pierwszy tom KMP poświęcony Jeżycom. Teraz ponownie zapraszamy w ten rejon Poznania. Dlaczego wracamy na Jeżyce? Otwarcie pierwszego poznańskiego dworca kolejowego w 1843 roku zadecydowało o tym, że jeżycka wieś zaczęła zmieniać swoje oblicze. W szybkim tempie postępowała jej industrializacja, gwałtownie przybywało mieszkańców, od lat 80. XIX wieku przy nowo wytyczonych ulicach zaczęły powstawać kamienice, nierzadko o wielkomiejskim charakterze. Kiedy w 1900 roku Jeżyce zostały włączone w granice miasta, były niemal w pełni zurbanizowaną dzielnicą Poznania. Ten tom „Kroniki” opowiada historię Jeżyc w przededniu tego wydarzenia.

KMP 4/2016 Jeżyce II

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

kmp-2016-02-okladka

W maju 1990 r. pierwsze wolne wybory samorządowe w Poznaniu bezapelacyjnie wygrał doskonale zorganizowany Komitet Obywatelski „Solidarność”. „Samorządowy” numer KMP ukazuje głęboki charakter przemian zachodzących w Poznaniu na początku lat 90 oraz ilustruje mechanizmy sprawowania władzy przez niebywale aktywną Radę Miasta I kadencji (1990–1994), Zarząd Miasta oraz sam magistrat. Wśród kilkudziesięciu relacji, wspomnień i tekstów monograficznych znajdziemy m.in. interesujące szkice do portretu prezydenta miasta Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, czy też bardzo ciekawą perspektywę problemów dotykających Poznań czasów wielkiego przełomu.

KMP 2/2016 Samorządowa rewolucja 1990

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

966

 

 

Zdaniem Redakcji świadomość ścisłego związku dziejów Poznania z początkami Polski odgrywa zbyt małą rolę w wyobraźni historycznej poznaniaków i ich samookreśleniu. Prócz tekstów dotyczących samego wydarzenia chrzcielnego znajdziemy w „Kronice” dwa bloki tematyczne. Pierwszy podejmuje zagadnienie tradycji chrzcielnej i form jej kultywowania w minionych wiekach. W drugim znajdziemy obszerny zbiór materiałów dotyczących poznańskich obchodów milenijnych 1966 roku, najważniejszego być może po Czerwcu 1956 wydarzenia w powojennych dziejach miasta.

Poznańskie dziedzictwo KMP1/2016

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

aleje II

 

Aleje Marcinkowskiego, jedna z najstarszych i najpiękniejszych promenad spacerowych Poznania, początkowo była zabudowana niewielkimi domami, ale wkrótce zamieniła się w luksusową ulicę z okazałymi kamienicami i licznymi budynkami użyteczności publicznej. Tu swoje siedziby miało kilka hoteli, Ziemstwo Kredytowe, poczta, muzeum, działały restauracje, sklepy i redakcje czasopism. Bujną roślinność pośrodku urozmaicały pomnik Higiei i fontanna z Kronthala. W takim kształcie Aleje dotrwały do wybuchu II wojny światowej. Wtedy zniknęły domy, instytucje i spacerowicze. Cała 2. połowa XX wieku to powolna marginalizacja i znikanie śródmiejskiej promenady, dopiero w ostatnich latach podjęto działania, by przywrócić ulicy jej dawną świetność.

Aleje Marcinkowskiego II KMP4/2015

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

aleje I

 

W 1793 roku w Poznaniu pojawili się Prusacy i prawie natychmiast rozpoczęli rozbiórkę średniowiecznych murów miejskich i budowę Nowego Miasta. Pod nowy Poznań pruscy urbaniści wybrali atrakcyjne, bo wyżej położone i suche tereny na zachód od dawnych obwarowań. Powstała tu dzielnica dla masowo napływających niemieckich obywateli. Jej centralnym punktem stał się wielki plac i powiązana z nim piękna, szeroka promenada nazwana na cześć króla pruskiego ul. Wilhelmowską. Dzisiaj to Aleje Marcinkowskiego, o historii których jest ten numer Kroniki.

Aleje Marcinkowskiego I KMP 3/2015

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

45

 

W dziejach miasta 23 lutego 1945 roku był kresem pewnej epoki, końcem okrutnej niemieckiej okupacji, był dniem wyzwolenia, dlatego poznaniacy witali sowieckich żołnierzy z radością. Nie sposób jednak zamknąć oczu na inne doświadczenia ówczesnych mieszkańców Poznania, na sowieckich żołnierzy traktujących Poznań, jak podbite miasto, wywożących na wschód wyposażenie zakładów pracy, rabujących skromny dobytek ocalałych mieszkańców i gwałcących kobiety. A także na instalującą się nową władzę, która kreowała nowy porządek. Pierwszy tom KMP w 2015 roku opowiada nie tylko o wielkiej bitwie, ale o wszystkim tym, co z sobą przyniosła i co działo się po niej, aż do końca tego znamiennego dla historii miasta roku.

Czterdziesty piąty KMP 1/2015

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

plac wolności

 

Plac Wolności jest atutem Poznania i kłopotem zarazem. Imponująca przestrzeń, ale tak pusta, że wręcz niezauważalna. Długo ścierały się różne koncepcje jego zagospodarowania, problem rozwiązał się sam, kiedy w zachodniej części placu wybudowano teatr. Od tej chwili plac pełnił rolę forum, wokół którego stanęły budynki służące kulturze i gmachy reprezentacyjne. Na początku XIX wieku na placu pobudowano okazałe domu handlowe i banki. Dzięki działającym w nich instytucjom i eleganckim kawiarniom okolice placu stały się centrum życia towarzyskiego. Po wojnie pusty plac usiłowano zagospodarować, rozpisując kolejne konkursy urbanistyczne, ale wszystkie pomysły ery propagandy sukcesu umarły śmiercią naturalną, a plac został, wielki i pusty, ożywając jedynie okazjonalnie jako lodowisko, sala koncertowa, kiermasz, stadion, salon wystawowy.

Plac Wolności KMP 4/2014

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

wielka wojna

 

I wojna światowa nie tkwi w świadomości poznaniaków tak mocno, jak II wojna. Głównie dlatego, że konflikt zbrojny rozgrywał się z dala od granic miasta. Ale gdy bliżej przyjrzeć się dziejom poznańskich rodzin, szybko okaże się, że nie ma w mieście takiej, której przodkowie nie doświadczyliby tragicznych losów pierwszego wielkiego konfliktu zbrojnego w Europie. Wojna miała trwać krótko, bo zaledwie kilka miesięcy, trwała cztery długie lat i spustoszyła kontynent. W walkach zginęły tysiące mieszkańców Poznania, dla wielu z nich bitwa  pod Verdun stała się symbolem tej wojny i najbardziej rozpoznawalnym hasłem.

Wielka Wojna KMP 3/2014

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

wielka zmiana

 

25 lat temu dokonała się w Polsce zmiana ustroju politycznego i ekonomicznego. Drugi numer „Kroniki Miasta Poznania” w 2014 roku (2/2014) pokazuje najważniejsze zjawiska, procesy i postacie tej zmiany w Poznaniu w rocznicę wyborów 1989 roku. Koncentrujemy się na narodzinach nowego ustroju, a nie na upadku starego i na rekonstrukcji najważniejszych wydarzeń, które zadecydowały o obliczu politycznego Poznania na wiele lat, a w dużym stopniu mają na nie wpływ także dziś.

Wielka Zmiana KMP 2/2014

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

warta

 

Rzeka w mieście jest fenomenem. Właściwie wszystko od niej zależy. To, jak miasto się rozwija, jak funkcjonuje, jak żyje. W przeszłości broniła, dawała pracę, pożywienie, ułatwiała transport i umożliwiała wypoczynek, ale stanowiła barierę komunikacyjną, a kiedy wylewała, niosła śmierć i zniszczenie. Dzisiaj bardziej dzieli niż łączy, częściej bywa przeszkodą niż atrakcją, ale nieodmiennie fascynuje. Poznań i Warta przeszli razem wiele, losy miasta i rzeki są związane na zawsze, tylko rodzaj i intensywność tych związków ulega ciągłym zmianom. O relacjach Poznania i Warty, o rzece w mieście i mieście nad rzeką, o jej niespokojnym nurcie opowiada najnowszy tom „Kroniki Miasta Poznania” (1/2014).

Warta KMP 1/2014

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

koleje

 

Bez kolei i kolejarzy nie byłby możliwy skok cywilizacyjny Wielkopolski w 2. połowie XIX wieku. Wozami nie dowieziono by  węgla, koksu, dźwigarów i rur ze Śląska. Można było teraz budować kamienice, sprowadzać maszyny do fabryk i wywozić wyprodukowane towary. Jak ponad 100 lat temu wyglądały poznańskie dworce, jak rozwijał się poznański węzeł kolejowy i kim byli ludzie, którzy tworzyli historię poznańskiego kolejnictwa dowiesz się z tego numeru Kroniki Miasta Poznania, opublikowanego przez Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Koleje KMP 4/2013

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

 

kiekrz

 

Jest taki fragment Poznania, gdzie obok siebie funkcjonują organizmy tak różne, że nawet trudno sobie wyobrazić, że coś może je łączyć. Trzy dzielnice lub raczej osiedla, o których opowiada tom „Kroniki Miasta Poznania” (3/2013), dzieli praktycznie wszystko. Najogólniej Kiekrz to ośrodek wodno-żeglarski, Strzeszyn – osiedla domów szeregowych, Strzeszynek – plaża i kąpielisko, Podolany – dzielnica magazynów. Karkołomne zadanie scalenia ich w jednym tomie kwartalnika ułatwiła topografia i… natura. Wszystkie one leżą w północno-zachodniej części Poznania i wszystkie, nawet naznaczone magazynowym piętnem Podolany, wyróżniają się pięknym położeniem wśród lasów, pól i jezior. Dawne wsie i osady dyskretnie i niepostrzeżenie połączyło nacierające ze wschodu miasto, nie pozostawiając im wyboru. Pozostali za to ludzie, których rodziny mieszkają tu od pokoleń. Ich wyborem jest pamięć o przodkach, dawnych mieszkańcach tych terenów, którą dzielą się z każdym, którego to ciekawi i pasjonuje. Z ich pomocą powstał ten tom.

Kiekrz, Strzeszyn, Podolany KMP 3/2013

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

1863

 

Powstania styczniowego w Poznaniu nie było, walki toczyły się w zaborze rosyjskim. Ale była konspiracja, Poznań był ważnym punktem przerzutu ludzi i broni, stąd ciągnęli na wschód ochotnicy, tu ich wyposażano i szkolono. A potem przez kolejne dziesięciolecia pamiętano o tym tragicznym, naznaczonym klęską zrywie, oddając cześć poległym i solidaryzując się z ideą narodowowyzwoleńczej walki. O tym traktuje ten tom KMP, w którego tytule figuruje wyłącznie jeden ważny rok.

1863 KMP 1/2013

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

 

wzgórze św. wojciecha

 

Nie wiadomo, gdzie powstałby Poznań, gdyby biskup nie wszedł w układ z księciem. O zamianie terenów i o tym, co przez wieki działo się na Wzgórzu św. Wojciecha, opowiada Kronika Miasta Poznania 4/2012. W 1244 roku biskup Boguchwał zawarł  z księciem Przemysłem układ, na mocy którego za będącą własnością kościelną osadę św. Gotarga (leżała w okolicach obecnego kościoła Jezuitów przy ul. Szewskiej) dostał od księcia osadę Święty Wojciech i przeniósł tu parafię lewobrzeżną. Parafia była ogromna – sięgała terenów Piątkowa, Naramowic, Sołacza i Kiekrza. Prawdopodobnie wtedy powstał pierwszy kościół św. Wojciecha, a w XVI wieku na wzgórzu pojawili się różnowiercy. Katolikom pojawienie się luteran i barci czeskich przeszkadzało i zbory zburzyli. Na ruinach powstały kościół i klasztor Karmelitów Bosych.

Wzgórze Św. Wojciecha KMP 4/2012

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

budownictwo przemysłowe

 

Budownictwo przemysłowe w Poznaniu trzyma się nieźle głównie dzięki prywatnym inwestorom (Stary Browar – dawniej browar Huggerów, Concordia – dawna drukarnia, SPOT – stara elektrownia wildecka). Na decyzje co do dalszych losów czekają rzeźnia, gazownia i spalarnia śmieci, które mają niespotykany potencjał wynikający z kubatury, położenia w centrum miasta i niewątpliwie ciekawej architektury. Najnowszy tom „Kroniki Miasta Poznania” to katalog fabryk, fabryczek, firm i zakładów powstałych do II wojny światowej. Podążanie ich śladami to spora wycieczka. Mamy jedną farę, ale kilkadziesiąt czerwonych, ceglanych budowli fabrycznych, często z ciekawą zawartością – może warto taki szlak wyznaczyć?

Budownictwo przemysłowe KMP 3/2012

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 5,00 zł

 

 

 

 

lawica i wola

 

Kiedy poznaniak mówi Ławica, myśli – lotnisko. Zanim jednak w tej okolicy wylądowały samoloty, Ławica była wsią książęcą z folwarkiem i 12 gospodarstwami. Jej mieszkańcy należeli do parafii w Skórzewie i odległy Poznań mało kogo interesował. Wieś znalazła się w granicach Poznania dopiero w 1940 roku. Po wojnie władze PRL usankcjonowały inkorporacyjne działania okupanta, jednak Ławica nadal stanowi hermetyczną enklawę, która wyraźnie pielęgnuje swą odrębność. A jednak nowe zawitało na Ławicę – na skraju dawnej wsi wyrosło os. Bajkowe, ławiczanie mają własną parafię, od połowy lat 70. XX wieku co jakiś czas budzi ich ryk samochów dobiegający z Toru Poznań, a każdego dnia – huk samolotów.

Ławica i Wola KMP 2/2012

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

poznań warszawa

 

W kierunku Warszawy wiódł szlak biskupów i archidiakonów, którzy od wczesnego średniowiecza udawali się do Czerska, stolicy mazowieckiej części diecezji poznańskiej. Do Warszawy płynęli jej poznańscy obrońcy w czasie powstania listopadowego. W maju 1926 r. na odsiecz Warszawie ruszyły poznańskie pułki. Do Poznania na przełomie XIX i XX w. wożono warszawskie towary i otwierano przedstawicielstwa stołecznych firm. W 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej Poznań miał być w przypadku ewakuacji zastępczą stolicą kraju.

Poznań – Warszawa, wspólna sprawa KMP 1/2012

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

fotografia

 

Poznańska fotografia –  światowej sławy fotografowie, Germaine Krull, Lotte Jacobi, Jan Bułhak, Tadeusz Cyprian, świetne atelier , znakomite warsztaty fotograficzne, galerie, znane w całej Polsce biennale, edukacja fotograficzna na najwyższym poziomie, periodyki i książki. „Kronika Miasta Poznania” pokazuje fenomen fotograficznego Poznania. Dawniej i dziś. Poznań w błysku flesza i błysk flesza z Poznania. Warto poczytać, by być bliżej – zobaczyć historię.

Fotografia KMP 3/2011

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

 

 

poznanianki

 

W czasach wojującego feminizmu, parytetów, marszów równości, walki o równouprawnienie kobiet i płac wydaje się oczywistym, że „Kronika Miasta Poznania” nie mogła pozostać obojętna na tak gorący temat. Ograniczenia wynikające z przez lata kształtowanej świadomości o roli kobiety w społeczeństwie i rodzinie, brak dostępu do szkół wyższych powodowały, że w przeszłości niewiele kobiet funkcjonowało w życiu publicznym. O niektórych poznaniankach opisanych w tym tomie wielu z nas słyszało, ale niewielu wie, co robiły, kim były, jakich dzieł dokonały, np. Konstancja Raczyńska, bł. Natalia Tułasiewicz czy siostra Sancja beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 2002 roku. Kronika traktuje głównie o nieżyjących już poznaniankach. Warto przypomnieć ich życiorysy, by wiedzieć, jak duży wpływ miały na życie miasta.

Poznanianki KMP 1/2011

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 29,00 zł

 

 

 

 

podróże

 

Tom 3/2010 Kroniki Miasta Poznania przynosi szereg interesujących informacji o Afryce, obu Amerykach, Australii, Azji i Arktyce. Opisuje Himalaje, Andy, Chiny, Brazylię, Sudan lodowce, busz, stepy i jeszcze wiele równie egzotycznych miejsc na świecie. Publikowane teksty łączy jedno – są napisane przez poznaniaków i traktują o podróżach poznaniaków do krajów pozaeuropejskich. Również wszystkie prezentowane w tomie zdjęcia wykonali poznaniacy. I teksty, i fotografie zawarte w numerze 3/2010 pokazują, jaki kierunek obierali mieszkańcy Poznania, eksplorując inne kontynenty, co ich interesowało i jaki był cel oraz motywy ich podróży.

Podróże poznaniaków KMP 3/2010

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 5,00 zł

 

 

 

 

wiosna ludów

 

Wydarzenia Wiosny Ludów, zarówno w samym Poznaniu, jak w Wielkim Księstwie Poznańskim, wycisnęły głębokie piętno na kształtującej się świadomości narodowej mieszkańców tej części Wielkopolski, która znalazła się pod zaborem pruskim, mimo że podstawowy cel powstania, odzyskanie niepodległości, nie został zrealizowany. Część tekstów przypomina powszechnie znane fakty, inne odkrywają zupełnie nowe aspekty tamtych wydarzeń. Zważywszy jednak, że Wiosna Ludów w Poznaniu nie doczekała się dotąd wyczerpującej monografii, całość jest pierwszą próbą szerszego spojrzenia na ten doniosły, dziejowy fakt.

Wiosna Ludów KMP 1 /2008

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

telewizja

 

1 maja 1957 roku w dawnej restauracji Belweder przy ul. Głogowskiej 14 na terenie MTP odbyła się uroczystość otwarcia Ośrodka Telewizyjnego w Poznaniu. Pierwszy program telewizji poznańskiej, Tele złego na jednego, mogła obejrzeć zaledwie garstka widzów – odbiorniki telewizyjne posiadało wówczas zaledwie kilkudziesięciu poznaniaków. 1 maja 2007 roku TV Poznań obchodzić będzie 50-lecie działalności. Jubileuszowy program obejrzeć będą mogli wszyscy. A na zainteresowanych historią telewizji w Poznaniu czekał już będzie specjalny tom Kroniki Miasta Poznania (1/2007). Numer szczególny również z tego powodu, że – wbrew dotychczasowym zwyczajom – nie będzie zawierał tekstów naukowych i uczonych dysertacji, a wyłącznie wspomnienia dawnych i obecnych pracowników telewizji, dziennikarzy, prezenterów, operatorów, scenarzystów, kierowników produkcji, i ludzi z nią związanych – aktorów, muzyków, reżyserów, dekoratorów.

Telewizja KMP 1 /2007

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 5,00 zł

 

 

 

 

literackie przystanki

 

Spotkanie z literackim Poznaniem jest przygodą tyleż trudną, co ciekawą. Organicznikowskie z gruntu miasto chętnie przyjmowało pisarzy i poetów, nawet tych przybyłych z odległych stron. Liczni z nich swe największe dzieła tworzyli dopiero po opuszczeniu Grodu Przemysła, ale utwory niektórych tu powstawały i stąd wyrosły. Ostatni tom Kroniki w tym roku (4/2006) poświęcony jest właśnie tym twórcom, którzy na dłuższy lub krótszy czas związali swe losy z Poznaniem. Najczęściej przebywali tu krótko i pisali niewiele. Mit o kulturalnej Beocji przełamują nieliczni, bo twórczość literacka na poznańskim ugorze rodziła się w bólach. Ale to, co udało się zabrać w tomie, to – pisarskie raczej niż literackie – perełki, ciekawostki, zajmujące opowieści, o których warto o nich wspomnieć, bo bez nich obraz naszego miasta nie byłby pełen.

Literackie przystanki KMP 4 /2006

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 5,00 zł

 

 

 

 

odwilż

 

Krótki okres odwilży po stalinowskiej nocy, od 1955 roku, kiedy ujawniono tezy tajnego referatu Chruszczowa o zbrodniach Stalina na XX Zjazd KPZR, do 1960 roku, gdy za rządów Gomułki powoli zaczęto likwidować dopiero co uzyskane przywileje i zaczęła się era przymrozku, potrafiono w Poznaniu wykorzystać. W tym czasie powstały ważne dla poznańskiej kultury czasopisma, przede wszystkim Tygodnik Zachodni i Wyboje, działalność rozpoczęły Operetka i telewizja oraz Wydawnictwo Poznańskie. Zorganizowano Wiosnę Muzyczną, zaczęły funkcjonować kabaret Żółtodziób, grupa Poetycko-Muzyczna Pro Musica i grupa poetycka Wierzbak. Za tym wszystkim stali ludzie, wtedy pełni zapału i entuzjazmu, którzy dzisiaj, po 50 latach, zgodzili się współtworzyć kolejny numer Kroniki Miasta Poznania (3/2005), wspominając czas swej młodości.

Odwilż’56 KMP 3/2005

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

józef rogaliński

 

Józef Rogaliński – fizyk, astronom, pedagog, uczony wielkopolski, autor najważniejszych w jego czasach polskich dzieł naukowych promujących nowoczesne badania w zakresie fizyki i astronomii. Jako rektor Szkoły Wojewódzkiej walczył (bezskutecznie) o utworzenie uniwersytetu poznańskiego w końcu XVIII wieku. Wznowienie książki Franciszka Chłapowskiego z 1902 roku opatrzone zostało komentarzem astronoma (prof. Hieronim Hurnik), fizyka (dr hab. Wojciech Szczęsny Kaczmarek) i historyka (prof. Jacek Wiesiołowski).

Józef Rogaliński – uczony poznański czasów Oświecenia

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

bibiografia

 

Bibliografia niniejsza obejmuje wszystkie teksty zamieszczone w kolejnych numerach „Kroniki” od początku jej ukazywania się do końca 1997 roku. Zgromadzony materiał ułożono w siedmiu rozdziałach. Dwa pierwsze zawierają bibliograficzne opisy tekstów dotyczących zagadnień polityczno-społecznych i prawnych, a także historii kościołów i zakonów. W rozdziale trzecim zgromadzono materiały opisujące zagadnienia społeczno-gospodarcze, natomiast w czwartym ujęto materiały dotyczące problemów kultury i nauki, podnoszonych na łamach „Kroniki”. Obu wymienionym rozdziałom – z uwagi na liczbę (800 i 750 pozycji) i różnorodność materiału – nadano rozbudowaną strukturę wewnętrzną. W trzech ostatnich rozdziałach Bibliografii zgromadzono: biogramy publikowane na łamach „Kroniki”, noty bieżących wydarzeń oraz recenzje i omówienia książek. Bibliografia zawartości „Kroniki Miasta Poznania” 1923-1997

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy