ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

wspomnienia architekta

 

Władysław Czarnecki (1895–1983), architekt i urbanista, urodzony we Lwowie, przez znaczną część swojego życia związany z Poznaniem, gdzie m.in. pełnił funkcję architekta miejskiego. Twórca koncepcji pierścieniowo-klinowego systemu zieleni w Poznaniu. Jego Wspomnienia architekta obejmują wydarzenia od lat dzieciństwa do powrotu do Poznania po drugiej wojnie światowej.

Władysław Czarnecki, Wspomnienia architekta

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 89,00 zł

 

 

 

 

 

 

projekt miasto

 

Wspomnienia poznańskich architektów, którzy budowali Poznań w czasach PRL. Są autorami dużej części obiektów użyteczności publicznej powstałych w tym okresie, przede wszystkim szkół, także wyższych, szpitali, kościołów i akademików. Pracowali w najważniejszych pracowniach architektonicznych w ówczesnym Poznaniu. Wszyscy, z wyjątkiem Lidii Wejchert, ukończyli poznańską Szkołę Inżynierską, stąd nazywani byli Pokoleniem SI.

Henryk Marcinkowski, Witold Milewski, Edmund Pawłowicz, Regina Pawuła-Piowowarczyk, Zygmunt Skupniewicz, Lidia Wejchert, Projekt – miasto. Wspomnienia poznańskich architektów 1945 – 2005

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 59,00 zł

 

 

 

 

 

 


   Co robił szachinszach Iranu na Ratajach?

   Jak nazywał się Poznaniak, który był o krok od lotu w kosmos? 

   Czym groziła jazda tramwajem „na winogrona”? 


   Czytelnicy, którym mało Poznania, mają okazję po raz kolejny zgłębić historię    miasta i jego mieszkańców. Buty dla papieża, zdolna kobieta inżynier, banda 
   z Cytadeli – to nie wszystko! Filip Czekała raz jeszcze zaprasza nas 
   do uczestnictwa w barwnej opowieści o najważniejszych symbolach Poznania 
   i jego kultury, potwierdzając, że Pyrlandia to miejsce jedyne w swoim 
   rodzaju, w którym zawsze coś jest do odkrycia.

   Filip Czekała, Miasto nie do Poznania

   Wydawnictwo Poznańskie
 
                     Cena: 44,90 zł

 

 

 

 

architektura i budownictwo

 

Wszechstronna prezentacja XIX-wiecznej architektury Poznania obejmującej jego układ urbanistyczny, a także środowisko mieszkańców – twórców i odbiorców, relacje ekonomiczno-społeczne, polityczne, kulturowe, przestrzenne. Punkty odniesienia dla XIX-wiecznego Poznania stanowią zarówno ówczesne Wielkie Księstwo Poznańskie i całe państwo pruskie, jak i ziemie polskie pod innymi zaborami. Dopiero analiza uwzględniająca te wszystkie czynniki umożliwia zrozumienie charakteru zabudowy Poznania i uchwycenie jej niejednorodności.

Zofia Ostrowska-Kębłowska, Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 39,00 zł

 

 

 

 

 

atlas architektury

 

Atlas adresowany jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się architekturą, jak i do wszystkich zainteresowanych przeszłością i współczesnością Poznania. Publikacja zawiera 455 haseł poświęconych poszczególnym budynkom bądź ich zespołom, dawnym i współczesnym. Atlas przedstawia najważniejsze zabytki architektury w mieście i wybrane realizacje współczesne. Poświęconym im notom towarzyszą współczesne fotografie, a w niektórych przypadkach także ikonografia historyczna.

Redakcja Janusza Pazder, Atlas architektury Poznania

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 39,00 zł

 

 

 

 

 

okna, drzwi

 

Unikatowy zbiór ponad 100 rysunków oraz fotografii dokumentujących najcenniejsze obiekty drewniane (także już nieistniejące), a jednocześnie niezwykle atrakcyjny katalog i wzornik detali zdobniczych oraz rozwiązań architektonicznych. Autor, uwzględniając najnowsze wyniki badań konserwatorskich, prezentuje historię zdobienia i konstrukcji drzwi, okien, stropów. Rysunki przekrojów odkrywają sekrety dawnych mistrzów rzemiosła – cieśli i stolarzy, które wciąż znajdują zastosowanie we współczesnej architekturze.

Jerzy Borwiński, Okna, drzwi i strop. Zabytkowa stolarka architektoniczna Poznania

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 49,00 zł

 

 

 

 

 

konserwacja

 

Sprawozdanie z prac konserwatorskich prowadzonych pod nadzorem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w latach 1990-2007 jest jednocześnie katalogiem najcenniejszych poznańskich zabytków ruchomych – rzeźb, malowideł, pomników, wytworów rzemiosła artystycznego. Dla każdego zabytku podano jego historię, opis stanu przed konserwacją oraz wykonanych prac renowacyjnych, a także bibliografię. Dzięki zestawieniom zdjęć “przed” i “po” pozwalają wejrzeć w sam proces konserwatorski i zobrazować jego czasem wręcz niewiarygodne – jak np. w przypadku ubiorów z pochówków pod farą – możliwości.

Iwona Błaszczyk, Konserwacja zabytków ruchomych w Poznaniu w latach 1990-2007

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 15,00 zł

 

 

 

 

 

budownictwo przemysłowe

 

Budownictwo przemysłowe w Poznaniu trzyma się nieźle głównie dzięki prywatnym inwestorom (Stary Browar – dawniej browar Huggerów, Concordia – dawna drukarnia, SPOT – stara elektrownia wildecka). Na decyzje co do dalszych losów czekają rzeźnia, gazownia i spalarnia śmieci, które mają niespotykany potencjał wynikający z kubatury, położenia w centrum miasta i niewątpliwie ciekawej architektury. Kolejny tomom Kroniki Miasta Poznania to katalog fabryk, fabryczek, firm i zakładów powstałych do II wojny światowej.

Praca zbiorowa, Budownictwo przemysłowe

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

 

szczęsny

 

Ksiądz profesor Szczęsny Dettloff to postać niezwykła. Pracę naukową zaczynał jeszcze przed pierwszą wojną. Był jednym z twórców  Uniwersytetu Poznańskiego. W Wyborze studiów znalazły się m.in.: Trzy najstarsze brązy nagrobne w katedrze poznańskiej – jeden z głównych nurtów jego badań: nagrobki bpa Andrzeja z Bnina, bpa Urjela z Górki oraz wojewody Łukasza z Górki, będące ozdobą katedry w Poznaniu; Jak i czym zamierzał okupant „zdobić” Poznań – na podstawie pozostałej po Ottonie Kletzlu (niemieckim profesorze sztuki) korespondencji ukazuje Dettloff wysiłki hitlerowców, by nadać Poznaniowi niemiecki charakter.

Szczęsny Dettloff, Szczęsny Dettloff o sztuce i zabytkach Poznania

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 5,00 zł

 

 

 

 

 

pałac górków

 

Poznański pałac Górków miał bardzo burzliwą historię: był wystawną siedzibą możnych rodów wielkopolskich (Szamotulskich i Górków), a także zborem protestanckim zamienionym na klasztor Benedyktynek. Okazały budynek wykorzystywano również jako pomieszczenia szkolne. Stał się w końcu zwykłą kamienicą staromiejską. Dziś mieści zbiory i pracownie Muzeum Archeologicznego. Całość ilustrowana jest archiwaliami, barwnymi zdjęciami współczesnymi i komputerowymi wizualizacjami rekonstrukcyjnymi.

Jan Skuratowicz, Pałac Górków w Poznaniu

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 10,00 zł

 

 

 

 

 

 

teatr polski

 

Piękny zabytkowy gmach Teatru Polskiego, który był wznoszony w czasach zaborów, to duma miasta, symbol niezłomności i jedności mieszkańców, znak polskości. O niełatwych początkach obiektu, a także o jego architekturze, opowiada Jerzy Borwiński – wybitny znawca tematu, konserwator zabytków. Życie artystyczne teatru opisuje Stefan Drajewski – dziennikarz, autor i współautor wielu publikacji o tematyce teatralnej. Cenne materiały ikonograficzne oraz zdjęcia współczesne Piotra Skórnickiego ułatwią zrozumienie tekstu osobom niezwiązanym z historią sztuki czy architekturą.

Jan Skuratowicz, Teatr Polski

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 24,00 zł

 

 

 

 

 

secesja01

 

Nie trzeba podróżować do Wiednia, by cieszyć oczy secesją. Wystarczy przejść się ulicami Poznania, podnieść głowę i zobaczyć prawdziwe skarby – misternie rzeźbione balkony, dekoracje na murach, niepowtarzalne detale.  Zamiarem autorów tej pięknej, albumowej publikacji jest zwrócenie uwagi na ginące na naszych oczach zabytki architektury i rzemiosła. Na szczęście coraz więcej kamienic odzyskuje dawny blask, co pieczołowicie odnotowują zamieszczone w książce zdjęcia i ilustracje. Nowe, poprawione wydanie zawiera nie tylko kolejne przykłady pięknej architektury, ale także dokumentuje jej renowację, a dzięki zamieszczonej mapie pozwala na wędrówkę szlakiem poznańskiej secesji.

Jan Skuratowicz, Magdalena Adamczewska, Piotr Walichnowski, Secesja w Poznaniu

Wydawnictwo Media Rodzina

cena: 89,00 zł

 

 

 

 

 

MODERNIZM ZAPOZNANY

Pierwsza przekrojowa publikacja na temat architektury międzywojennego Poznania – miasta, które po odzyskaniu niepodległości świadomie szukało nowego oblicza, własnego miejsca wewnątrz odrodzonego państwa i swojego pomysłu na nowoczesność.

Autor przedstawia pełną panoramę przemian w architekturze miasta od powstania wielkopolskiego do wybuchu II wojny światowej: gmachy użyteczności publicznej, kamienice, bloki mieszkalne, wille, kościoły, wybrane pomniki i ważniejsze założenia urbanistyczne. Jeden z siedmiu rozdziałów poświęcony jest dorobkowi Powszechnej Wystawy Krajowej. Oprócz gmachów dobrze znanych, takich jak Wyższa Szkoła Handlowa, Dom Żołnierza czy PKO, autor prezentuje projekty zapomniane, między innymi Dom Powstańca, Wyższą Szkołę Pielęgniarek czy prewentorium dziecięce w Kiekrzu.

Szymon Piotr Kubiak, Modernizm zapoznany

Fundacja Centrum Architektury, 2014

cena: 79,00 zł

 

 

 

 

 

ratusz

 

Poznaj Poznań to cykl wydawniczy poświęcony szczególnie ważnym i ciekawym obiektom miasta. Ich historia łączy się z dziejami ludzi, z wydarzeniami utrwalonymi na zdjęciach, zatrzymujących ulotne chwile przeszłości. Cykl rozpoczyna książka prezentującą ratusz – serce miasta. Ta perła renesansowej architektury w otoczeniu Starego Rynku jest najczęstszym tematem pocztówek rozsławiających Poznań w świecie. One właśnie stały się kanwą barwnej, fascynującej i bogatej poznawczo opowieści. Tekst również w języku angielskim.

Madalena Mrugalska-Banaszak, Małgorzata Jańczak, Ratusz

Wydawnictwo Święty Wojciech

cena: 29,90 zł

 

 

 

 

TWIERDZA POLIGONALNA

 

W wyniku swojej burzliwej historii Polska ma wiele zabytków militarnych, nazywana jest często „europejskim skansenem fortecznym”. Autor książki zaprasza na spacer po wybudowanej w latach 1828-1869 przez Prusaków twierdzy poligonalnej, która składała się z fortu na Wzgórzu Winiarskim, nazywanego potocznie Cytadelą, prawobrzeżnych umocnień w rejonie m.in. Ostrowa Tumskiego i Śródki oraz tzw. rdzenia na lewym brzegu Warty.

Przemysław Maćkowiak, Twierdza poligonalna

Wydawnictwo Święty Wojciech

cena: 39,90 zł

 

 

 

zamek

 

Zamek – 100. lat istnienia Zamku cesarskiego w Poznaniu. Fascynująca opowieść o losach jednej z najbardziej charakterystycznych budowli Poznania. Książka wydana w serii Poznaj Poznań. Poznaj Poznań to cykl wydawniczy poświęcony szczególnie ważnym i ciekawym obiektom Poznania. Ich historia łączy się z dziejami ludzi, z wydarzeniami utrwalonymi na zdjęciach, zatrzymujących ulotne chwile przeszłości. Tekst w językach polskim i angielskim.

Janusz Pazdera, Zamek Cesarski

Wydawnictwo Święty Wojciech

cena: 29,90 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy