WIELKOPOLSKA

365 zagadek

 

Wielkopolska to kraina wyjątkowa: o niepowtarzalnym uroku, wielowiekowej historii, tradycji, kulturze i niezwykłej energii. Każdego urzekają tutejsze krajobrazy i budowle – pałace, kościoły, fabryki. To raj dla turystów, przemierzających jej lądowe i wodne szlaki. Ale czy naprawdę taką Wielkopolskę znamy? Czym wsławił się wielkopolski Syzyf? Nad czyim grobem stoi piramida? Co to jest region kozła? Kim są Bambrzy? Odpowiedzi na te pytania udzieli Włodzimierz Łęcki – wybitny znawca i miłośnik regionu, autor wielu znakomitych przewodników turystycznych.

Włodzimierz Łęcki, 365 zagadek o Wielkopolsce

Wydawnictwo Miejskie Posnania

cena: 27,00 zł

 

 

 

majątki wielkopolskie

 

 

Założenia dworskie, pałacowe i folwarczne, którym poświęcony jest ten tom, położone są na terenie miasta Poznania. Główną część książki zawiera katalog uszeregowany alfabetycznie.

Jolanta Goszczyńska, Majątki Wielkopolskie t. VIII

Wydawnictwo: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

cena: 55,00 zł

 

 

 

 

 

na szlaku

 

 

Podróż do 12 drewnianych kościółków: romantyczna aura, staropolskie legendy i najnowsze ustalenia nauki; wielkie i małe dzieła sztuki, niezwykli ludzie. Napisana barwnym językiem jest adresowana do wszystkich miłośników wielkopolskiej przeszłości ale stanowi też niezastąpiony przewodnik dla tych którzy chcieliby, jako pielgrzymi czy turyści, odwiedzić Długą Goślinę, Jabłkowo, Kicin, Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, Raczkowo, Rejowiec, Skoki, Sławno, Uzarzewo, Węglewo i Wierzenicę.

Jacek Kowalski, Na szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Wydawnictwo Dębogóra

cena: 49,00 zł

 

 

 

 

swarzędz i okolice

 

Z okazji 370 rocznicy lokacji Swarzędza ukazała się interesująca publikacja związana z naszym miastem. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu wydała album fotograficzny Henryka Błachnio Swarzędz i okolice. Wydany album ma również uświetnić obchody 50- lecia swarzędzkiej spółdzielni. Książka zawiera kilkadziesiąt pięknych kolorowych fotografii przedstawiających nie tylko budynki naszego miasta, ale również zdjęcia przyrody z okolic Swarzędza oraz najpiękniejsze obiekty w podswarzędzkich miejscowościach. Publikację poprzedził wstęp w języku polskim, angielskim i niemieckim.                                                                                                                                                                    (…) Prosto z ratusza Henryk Błachnio, Swarzędz i okolice

Wydawnictwo Debiuty

cena: 60,00 zł

 

 

 

 

Wielkopolskie drzewa

 

Album poświęcony jest drzewom, nazywanym umownie pomnikowymi, z regionu Wielkopolski w granicach opisanych w słowniku krajoznawczym Wielkopolska (Poznań 2002). Dla łatwiejszej lokalizacji drzew w terenie i na stronach albumu region ten podzielono na siedem części, które obejmują kolejno: miasto Poznań, tereny wokół Poznania w odległości do około 35 km, Rogalin i jego okolice, a następnie obszary Wielkopolski położone na północ, wschód, południe i zachód od stolicy regionu. Na kartach albumu przedstawionych jest kilkaset wielkopolskich drzew godnych uwagi ze względu na ich wiek, rozmiary, budowę, gatunek, historię lub z innych powodów. Zdjęciom towarzyszą opisy dotyczące lokalizacji drzew i ich rozmiarów oraz ciekawostki przyrodnicze i krajoznawcze.

Krzysztof Borkowski, Wielkopolskie Drzewa

Wydawnictwo Vesper

cena: 89,00 zł

 

 

 

 

wybitni historycy wielkopolski

Praca zawiera zbiór sześćdziesięciu czterech opracowań poświęconych historykom wielkopolskim XIX i XX wieku. Autorami tekstów są wybitni specjaliści przedmiotu, którzy od lat zajmują się dziejami nauki wielkopolskiej. Poszczególne biogramy koncentrują się na takich zagadnieniach jak: podstawowe dane biograficzne, krytyczne omówienie dorobku naukowego, znaczenie postaci w polskiej nauce historycznej oraz życiu Wielkopolski. Są wśród nich takie nazwiska jak m.in. Teodor Tyc, Bronisław Dembiński, Kazimierz Tymieniecki, Henryk Łowmiański, Zygmunt Wojciechowski, Zdzisław Grot, Witold Jakóbczyk, Brygida Kürbis, Janusz Pajewski, Jerzy Topolski, Czesław Łuczak czy Gerard Labuda.

Jerzy Strzelczyk, Wybitni historycy wielkopolscy

Wydawnictwo Poznańskie

Cena: 89,00 zł

 

 

 

 

fryderyk chopin

 

Wielki rodak właśnie na ziemi wielkopolskiej żegnał się na zawsze z krajem ojczystym. Ziemi, która dla Chopina była po Mazowszu i Kujawach szczególnie bliska sercu. Tutaj przybywał kilkakrotnie, bowiem z tej ziemi wywodził się ród jego matki, tu mieszkała jego matka chrzestna, tutaj wreszcie żyli entuzjaści jego talentu. Należy też pamiętać, że Poznań uznawany jest za kolebkę polskiego piśmiennictwa chopinowskiego i że właśnie tu ukazała się pierwsza na ziemiach polskich monografia tego kompozytora. Książka jest laureatką Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych `Książki Wiosny 2010`.

Jerzy Sobczak, Joanna Sobczak, Fryderyk Chopin a Wielkopolska

WBPiCAK w Poznaniu

Cena: 50,00 zł

 

 

 

 

????????????????

 

W albumie zamieszczono blisko 300 kolorowych fotografii zachowanych w Wielkopolsce 65 ratuszy wraz z ich szczegółowymi opisami. Materiał źródłowy przygotował zespół wybitnych znawców regionu oraz historyków sztuki. Współczesną dokumentację fotograficzną uzupełniają materiały archiwalne, np. dawne pocztówki oraz kolorowa mapa Wielkopolski, na której zaznaczono istniejące ratusze. Teksty wstępu, spis obiektów oraz podano w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Album wydano na papierze kredowym wysokiej jakości, w twardej oprawie wraz z obwolutą.

Praca pod red. Maluśkiewicza Piotra, Wielkopolskie ratusze

WBPiCAK w Poznaniu

Cena: 78,00 zł

 

 

 

 

miniature

 

 

Książka ta jest poprawioną, uzupełnioną, znacznie poszerzoną i zaktualizowaną wersją przewodnika Marcina Libickiego Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce z 1996 roku, uznawanego dziś za jedną z klasycznych pozycji poświęconych historii i architekturze ziemiańskich siedzib tego regionu. Zawiera opis i historię 925 obiektów – wszystkich zachowanych do dziś dworów i pałaców Wielkopolski. Każdy obiekt zilustrowany został fotografią, oddającą nie tylko jego charakter, lecz również dzisiejszy stan. Jest to jedyne w Polsce tak szerokie, katalogowe opracowanie tego zagadnienia.

Piotr Libicki, Marcin Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce

Wydawnictwo Rebis

cena: 85,00 zł

 

Reklamy