PROMOCJA PŁYTY „LES MOISSONNEURS” || 29.10.

29.10. g. 17

Promocja płyty Orkiestry Accademia dell’Arcadia „Les Moissonneurs” (Żniwiarze)

Kolejna płyta z serii Musica Restituta jest nie tylko kontynuacją idei rekonstrukcji życia muzycznego dawnej Wielkopolski, ale też nawiązaniem do poprzedniej płyty z muzyka teatralną. Nawiązaniem, ponieważ podobnie jak przy poprzednim nagraniu także i tu działalność Wojciecha Bogusławskiego oraz jego teatru stanowiły główną inspirację dla wyboru repertuaru przeznaczonego do utrwalenia na płycie, która w całości wypełniona jest tym razem dziełem Egidio Romualdo Duniego pt. Les Moissonneurs „Żniwiarze”.

Popularność jego muzyki w osiemnastowiecznej Wielkopolsce, ale także jego nietuzinkowa wyobraźnia melodyczna i swoboda operowania ówczesnym językiem muzycznym, stanowiły ważne elementy decydujące o utrwaleniu tego dzieła na ósmej płycie z serii Musica Restituta.

W promocji udział wezmą: Maciej Prochaska (dyrektor artystyczny orkiestry Accademia dell’Arcadia) oraz Piotr Podlipniak (Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Sztuki)

Wydarzenie na FB: http://on.fb.me/RnW6LV

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les Moissonneurs (Żniwiarze) opera w trzech aktach

wykonawcy: soliści oraz Orkiestra Accademia dell’Arcadia

dyrygent  Bartłomiej Stankowiak

realizacja dźwiękowa Łukasza Kurzawskiego

Reklamy